Một người bạn là người vẫn tin tưởng bạn khi bạn chẳng còn tự tin nữa.

Winners

Lời Bài Hát Winners

Lời Bài Hát Winners


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Winners:

Writer(s): raposo

Here’s to the winners, lift up the glasses
Here’s to the glory still to be
Here’s to the battle, whatever it’s for
To ask the best of ourselves then give much more

Here’s to the heroes, those who move mountains
Here’s to the mountains they make us see
Here’s to all brothers, here’s to all people
Here’s to the winners all of us can be.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất