Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

My Beloved Monster

Lời Bài Hát My Beloved Monster

Lời Bài Hát My Beloved Monster


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát My Beloved Monster:

My beloved monster and me
We go everywhere together
Wearing a raincoat that has four sleeves
Gets us through all kinds of weather

She will always be the only thing
That comes between me and the awful sting
That comes from living in a world
That’s so damn mean

My beloved monster is tough
If she wants she will disrobe you
But if you lay her down for a kiss
Her little heart, it could explode

She will always be the only thing
That comes between me and the awful sting
That comes from living in a world
That’s so damn mean

Lah lah lah lah lah lah lah lah
Lah lah lah lah lah lah…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất