Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Bye Bye Baby Blues

Lời Bài Hát Bye Bye Baby Blues

Lời Bài Hát Bye Bye Baby Blues


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bye Bye Baby Blues:

(chorus)

Oooh – i’m missin’ you
I’ve got those bye-bye, bye-bye baby blues
Oooh- ain’t much to do
Just sing those bye-bye, bye-bye baby blues

Havin’ the blues, hatin’ to loose
Guess i got a lot to learn
All of my friends have lost now and then
I guess it’s just my turn

(repeat chorus)

Tell me the first, hurt you the worst
And time is your best friend
But when you’re this sad and hurtin’ this bad
How do you love again?

(repeat chorus)

Bye-bye, bye-bye baby blues

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất