Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

The Lantern

Lời Bài Hát The Lantern

Lời Bài Hát The Lantern


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Lantern:

(jagger/richards)

We, on our present life,
Knew that the stars were right.
That if you are the first to go,
You’ll leave a sign to let me know,
Tell me so.
Please, carry the lantern lights.

You crossed the sea of night,
Free from the spell of fright
Your cloak it is a spirit shroud.
You’ll wake me in my sleeping hours,
Like a cloud.
So, please, carry the lantern high.

Me, in my sorry plight,
You waiting ev’ry night.
My face it turns a deathly pale,
You’re talking to me, through your veil,
I hear you wail.
So, please carry the lantern light.

The servants sleep,
The door’s are barred.
You hear the stopping of my heart-we never part.
So, please carry the lantern high.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất