Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

I’ll Be Around – Spinners

Lời Bài Hát I'll Be Around - Spinners

Lời Bài Hát I’ll Be Around – Spinners


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I’ll Be Around – Spinners:

This, is our fork in the road
Love’s last episode
There’s nowhere to go, oh no

You made your choice, now it’s up to me
To bow out gracefully
Though you hold the key, but baby

Whenever you call me, I’ll be there
Whenever you want me, I’ll be there
Whenever you need me, I’ll be there
I’ll be around

I, knew just what to say
Now I found out today
That all the words had slipped away, but I know

There’s always a chance
A tiny spark remains, yeah
And sparks turn into flames
And love can burn once again, but I know you know

Whenever you call me, I’ll be there
Whenever you want me, I’ll be there
Whenever you need me, I’ll be there
I’ll be around…yeah

Whenever you call me, I’ll be there
Whenever you want me, I’ll be there
Even if I have to call, I’ll be there
I’ll be around

Just call me at home, I’ll be there
I’ll never leave you alone, I’ll be there
Just call out your name you know I know you know
I’ll be around

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất