Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Pretty Noose

Lời Bài Hát Pretty Noose

Lời Bài Hát Pretty Noose


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Pretty Noose:

Written by chris cornell

I caught the moon today
Pick it up
And throw it away all right
I got the perfect steal
A cleaner love
With a dirty feel all right
Fallout and take the bait
Eat the fruit
And kiss the snake goodnight

Common ruse dirty face
Pretty noose is pretty hate
And i don’t like
What you got me hanging from

Let your motor race
Pick it up
And get this mother gone
Out from and far away
The wooden snake
This thing has got me on

Diamond rope silver chain
Pretty noose is a pretty pain
And i don’t like
What you got me hanging from

I don’t care what you got
I don’t care what you need
I don’t want anything
And i don’t like what
You got me hanging from

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất