Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay.

X-t-c

Lời Bài Hát X-t-c

Lời Bài Hát X-t-c


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát X-t-c:

I just don’t believe
How i keep a runnin’
Women keep me lovinn’
Give me all their funnin’
Rock of life seems like a hell of a load
Like a hell of a load
Crazy horse rockin’ somehow i belong
Here in the dark of the nihgt
When pushin’ comes to showin’ you never know
How much a man like me can take
Rock of life seems like a hell of a load
(rock) – rock of life
You give me just another – (just another)
Just another x-t-c
Rats in my callar somehow i belong hore
In the back of the street
Switch blade passion
Why don’t you see it for the final scene
(rock) – rock of life ————–
It gives me just another – (just another)
Just another x-t-c
(just another) *2
(just another) – x-t-c, yeah !
Aaah – it gives me just another – (x-t-c)
It gives me just another – (x-t-c)
X-t-c, babe
It gives me just another – (x-t-c)
When you hold on
It gives me just a – just a – just another (x-t-c)
I need (your x-t-c)
Need your x-t-c, yeah – when you hold on
When you hold on – (to my x-t-c)
You gotta feel your x-t-c ….

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất