"We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world." Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế gian này chỉ có những niềm vui.

X-t-c

Lời Bài Hát X-t-c

Lời Bài Hát X-t-c


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát X-t-c:

I just don’t believe
How i keep a runnin’
Women keep me lovinn’
Give me all their funnin’
Rock of life seems like a hell of a load
Like a hell of a load
Crazy horse rockin’ somehow i belong
Here in the dark of the nihgt
When pushin’ comes to showin’ you never know
How much a man like me can take
Rock of life seems like a hell of a load
(rock) – rock of life
You give me just another – (just another)
Just another x-t-c
Rats in my callar somehow i belong hore
In the back of the street
Switch blade passion
Why don’t you see it for the final scene
(rock) – rock of life ————–
It gives me just another – (just another)
Just another x-t-c
(just another) *2
(just another) – x-t-c, yeah !
Aaah – it gives me just another – (x-t-c)
It gives me just another – (x-t-c)
X-t-c, babe
It gives me just another – (x-t-c)
When you hold on
It gives me just a – just a – just another (x-t-c)
I need (your x-t-c)
Need your x-t-c, yeah – when you hold on
When you hold on – (to my x-t-c)
You gotta feel your x-t-c ….

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất