Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

It’s On The Rocks – The Donnas

Lời Bài Hát It's On The Rocks - The Donnas

Lời Bài Hát It’s On The Rocks – The Donnas


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát It’s On The Rocks – The Donnas:

We’re over, I’m done
Yeah, it’s time to have some real fun
So I’m callin’ all my ladies
We’re gonna key your Mercedes

[Chorus]
Well, you’re the kinda guy
Who needs attention around the clock
Well you can’t even talk
‘Cause baby, it’s on the rocks
Yeah, it’s on the rocks
Well it’s me you gotta detox
‘Cause baby, it’s on the rocks!

Your luvin’s like a car crash
You’re gone and I got whiplash
You’re a stain I can’t get out
I tried bleach and I tried Shout!

I apologize for all the noise
I just had to tell all the boys
That you’d rather have a Mai Tai
Then a tall glass of Bud Dry

[Chorus]

It’s on the rocks
(echo)It’s on the rocks
Yeah, it’s on the rocks
(echo)Yeah, it’s on the rocks
It’s on the rocks
(echo)It’s on the rocks
Baby, it’s on the rocks!!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất