Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Utopia Parkway

Lời Bài Hát Utopia Parkway

Lời Bài Hát Utopia Parkway


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Utopia Parkway:

Well I’ve been saving for a custom van
And I’ve been playing for a cover band
And my baby doesn’t understand
Why I never turned from boy to man

I got it made
I got it down
I am the king of this island town
I’m on my own
I’m on my way
Down Utopia Parkway

And while I’m waiting for my time to come
I’m gonna get a little shopping done
I’ll get some paper and a staple gun
And put my name in front of everyone

I got it made
I got it down
I am the king of this goddamn town
I’m on my own
I’m on my way
Down Utopia Parkway

Gonna let my hair grow down my back
Gonna brace myself for the big attack
And they’ll never know what hit them when I’m gone

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất