Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương… rồi bỗng nhiên vụt mất như chưa từng tồn tại.

There Speaks A True Friend

Lời Bài Hát There Speaks A True Friend

Lời Bài Hát There Speaks A True Friend


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát There Speaks A True Friend:

Now, there
There speaks a true friend
There speaks a friend for life

You told me all the things
That you think are wrong with me
I just wish you’d stayed around and helped me put them right
But nevertheless :

There … mm
There speaks a true friend
There speaks a friend for life

You listed all the things
That people cannot stand about me
I just wish you’d stayed around and helped me to improve
Because i’ve tried, i’ve tried
Oh, i’ve really really tried

You say i don’t know how to live
(and that’s true)
You say i don’t deserve to live
Oh, where would i be without my friends to help me ?
I just can’t imagine where i’d be, can you ?
No

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất