Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

The Truman Show

Lời Bài Hát The Truman Show

Lời Bài Hát The Truman Show


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Truman Show:

Guardo verso il cielo
e non mi rilasso,
una telecamera mi scruta dentro.
Vedo a destra l’uomo col telecomando,
vuole registrare ogni movimento.

Lui riprende dall’alto.

Guardo verso il cielo e non mi diverto,
troppi riflettori son puntati in basso.
Ora che ci penso ho uno svenimento.
Hanno programmato anche il mio collasso.

Lui riprende dall’alto.

Lui scende dal cielo
col sorriso aperto.
Muove le sue mani, arriva salutando.
Fa saltare in aria un albero del centro.
Sta imparando a usare il suo telecomando!

Lui riprende dall’alto.
Ti riprende dall’alto

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất