Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

The Truman Show

Lời Bài Hát The Truman Show

Lời Bài Hát The Truman Show


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Truman Show:

Guardo verso il cielo
e non mi rilasso,
una telecamera mi scruta dentro.
Vedo a destra l’uomo col telecomando,
vuole registrare ogni movimento.

Lui riprende dall’alto.

Guardo verso il cielo e non mi diverto,
troppi riflettori son puntati in basso.
Ora che ci penso ho uno svenimento.
Hanno programmato anche il mio collasso.

Lui riprende dall’alto.

Lui scende dal cielo
col sorriso aperto.
Muove le sue mani, arriva salutando.
Fa saltare in aria un albero del centro.
Sta imparando a usare il suo telecomando!

Lui riprende dall’alto.
Ti riprende dall’alto

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất