Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

That’s What It’s All About

Lời Bài Hát That's What It's All About

Lời Bài Hát That’s What It’s All About


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát That’s What It’s All About:

I know it´s all about you
It´s all about me
Working it out, yeah
That´s what it´s all about

Maybe i was wrong about it
Maybe you were right
I was selfish and demanding
Never satisfied
Ooooh and maybe i made some mistakes before
But this time i´ll get it right

I know it´s all about you
It´s all about me
Working it out, yeah
That´s what it´s all about
It´s all about love
It´s all about trust
I know that you´ve got your doubts
Yeah, that´s what it´s all,
It´s all about

Yeah, that´s what it´s really all about

People said i could live without you
Never be alive, that would be a lie
I was surely down without you
How could i survive

Ooooh, listen up baby all on me
Cause you made me realise

I know it´s all about you
It´s all about me (meeee)
Working it out, yeah
That´s what it´s all about
It´s all about love
It´s all about trust
I know that you´ve got your doubts
Yeah, that´s what it´s all,
It´s all about

Love you got to have some patience
No matter what the situation
When you know what´s on your mind
Got to follow the feelings inside

It´s all about you
It´s all about me
Working it out yeah
That´s what it´s all about
It´s all about love
It´s all about trust
I know that you´ve got your doubts
Yeah, that´s what it´s all,
It´s all about

All about you
All about me
That´s what it´s all about
All about love
All about trust
That´s what it´s all,
It´s all about…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất