Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

Penetration In The Centerfold

Lời Bài Hát Penetration In The Centerfold

Lời Bài Hát Penetration In The Centerfold


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Penetration In The Centerfold:

Middle of the month
Happenin’ all over town
You know its got me reeling forward
Got me fallin’ to the ground.

There’s a new mag on the market
It’s the best around
All the guys are talking
It’s the best they ever found
All the guys are talking
Because they all want some.

It’s got me reaching in my pocket
Got me pokin’ at my cock.
’cause there’s something in the middle
And it’s giving me a rise.

Every single month
It’s the same old trash
There’s a girl in the middle
With her finger in her gash
There’s a boy there in the middle (boiler in the middle?)
With a reamer up her ass. (ringer?)

Penetration!

Middle of the month
Happenin’ all over town
You know its got me reeling forward
Got me fallin’ to the ground.

It’s got me reaching in my pocket
Got me pokin’ at my cock.
’cause there’s something in the middle
And it’s giving me a rise.

Penetration!
Penetration in the centerfold!

Penetration!
Penetration in the centerfold! (echo)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất