Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

My Shit’s Fucked Up

Lời Bài Hát My Shit's Fucked Up

Lời Bài Hát My Shit’s Fucked Up


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát My Shit’s Fucked Up:

Well, I went to the doctor
I said, “I’m feeling kind of rough”

son”)
Your shit’s fucked up.”
I said, “my shit’s fucked up?”
Well, I don’t see how–”
He said, “The shit that used to work–
It won’t work now.”

I had a dream
Ah, shucks, oh, well
Now it’s all fucked up
It’s shot to hell

Yeah, yeah, my shit’s fucked up
It has to happen to the best of us
The rich folks suffer like the rest of us
It’ll happen to you

That amazing grace
Sort of passed you by
You wake up every day
And you start to cry
Yeah, you want to die
But you just can’t quit
Let me break it on down:
It’s the fucked up shit

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất