Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Jane

Lời Bài Hát Jane

Lời Bài Hát Jane


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Jane:

Jane be jane
You’re better that way
Not when your trying
Imitating something you think you saw

Jane be jane
And if sometimes that might
Drive them away
Let them stay there
You don’t need them anyway

You’re worried there might not be
Anything at all inside
That you’re worried
Should tell you that’s not right
Don’t try to see yourself
The way that others do
It’s no use

You’re worried there might not be
Anything at all inside
But that you’re worried
Should tell you that’s not right
You’ve had it harder than anyone could know
So hard to let it go

But its your life
You can decorate it
As you like
Beneath the pain and armour
In your eyes the truth still shines

Jane be jane
Jane be jane

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất