Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

I’m Your Late Night Evening Prostitute

Lời Bài Hát I'm Your Late Night Evening Prostitute

Lời Bài Hát I’m Your Late Night Evening Prostitute


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I’m Your Late Night Evening Prostitute:

Well i got here at eight and i’ll be here till two
I’ll try my best to entertain you and
Please don’t mind me if i get a bit crude
I’m your late night evening prostitute

So drink your martinis and stare at the moon
Don’t mind me i’ll continue to croon
Don’t mind me if i get a bit loon
I’m your late night evening prostitute

And dance, have a good time
I’ll continue to shine
Yes dance, have a good time
Don’t mind me if i slip upon a rhyme

Well i got here at eight and i’ll be here till two
I’ll try my best to entertain you and
Please don’t mind me if i get a bit crude
I’m your late night evening prostitute
I’m your late night evening prostitute

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất