People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.

Bóng Dáng Người Yêu

Lời Bài Hát Bóng Dáng Người Yêu

Lời Bài Hát Bóng Dáng Người Yêu


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bóng Dáng Người Yêu:

Mờ trong bóng mây chiều nghiêng lá bay
Nào ai có hay gót mình còn bàng hoàng
Giữa cuộc đời phụ bạc mặc cho cơn gió mưa vùi
Thân gầy nghe mình lẻ loi.

Chiều nghiêng lá bay đời như bóng mây
Về đâu hỡi em mắt lệ tràn nghẹn ngào
Giữa cuộc đời phụ bạc
Mùa xuân đang nở
Hoa còn tươi đọng muôn hương.

Hôm nao em về đìu hiu giữa phố lạnh tâm hồn hoang
Đưa chân em về giọt mưa từng giọt mưa
Thôi xa nhau rồi người đã khuất xa
Xa vời chỉ còn bóng đêm buông rơi.

Hỏi gió bóng dáng người yêu nay đâu rồi
Hỏi mưa những lối mòn vết xưa
Hỏi mây mây bay
Hỏi đêm đêm âm thầm lạnh lùng.

Mờ trong bóng mây chiều nghiêng lá bay
Nào ai có hay có một người bàng hoàng
Giữa cuộc đời phụ bạc mặc cho cơn gió mưa vùi
Thân gầy nghe mình lẻ loi.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất