Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Baby’s in black

Lời Bài Hát Baby's in black

Lời Bài Hát Baby’s in black


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Baby’s in black:

Oh dear what can I do?
Baby’s in black and I’m feeling blue
Tell me oh what can I do?

She thinks of him and so she dresses in black
And though he’ll never come back she’s dressed in black

Oh dear what can I do?
Baby’s in black and I’m feeling blue
Tell me oh what can I do?

I think of her but she thinks only of him
And though it’s only a whim she thinks of him

Oh how long will it take
Till she sees the mistake she has made?
Dear what can I do?
Baby’s in black and I’m feeling blue
Tell me oh what can I do?

Oh how long will it take
Till she sees the mistake she has made?
Dear what can I do?
Baby’s in black and I’m feeling blue
Tell me oh what can I do?

She thinks of him and so she dresses in black
And though he’ll never come back she’s dressed in black

Oh dear what can I do?
Baby’s in black and I’m feeling blue
Tell me oh what can I do?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất