Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Baby’s in black

Lời Bài Hát Baby's in black

Lời Bài Hát Baby’s in black


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Baby’s in black:

Oh dear what can I do?
Baby’s in black and I’m feeling blue
Tell me oh what can I do?

She thinks of him and so she dresses in black
And though he’ll never come back she’s dressed in black

Oh dear what can I do?
Baby’s in black and I’m feeling blue
Tell me oh what can I do?

I think of her but she thinks only of him
And though it’s only a whim she thinks of him

Oh how long will it take
Till she sees the mistake she has made?
Dear what can I do?
Baby’s in black and I’m feeling blue
Tell me oh what can I do?

Oh how long will it take
Till she sees the mistake she has made?
Dear what can I do?
Baby’s in black and I’m feeling blue
Tell me oh what can I do?

She thinks of him and so she dresses in black
And though he’ll never come back she’s dressed in black

Oh dear what can I do?
Baby’s in black and I’m feeling blue
Tell me oh what can I do?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất