Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Agnus Dei

Lời Bài Hát Agnus Dei

Lời Bài Hát Agnus Dei


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Agnus Dei:

– – alleluia, alleluia
For the lord god almighty reigns
Alleluia, alleluia
For the lord god almighty reigns
Alleluia

Holy, holy are you lord god almighty
Worthy is the lamb
Worthy is the lamb
You are holy, holy are you lord god almighty
Worthy is the lamb
Worthy is the lamb
Amen

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất