"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Agnus Dei

Lời Bài Hát Agnus Dei

Lời Bài Hát Agnus Dei


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Agnus Dei:

– – alleluia, alleluia
For the lord god almighty reigns
Alleluia, alleluia
For the lord god almighty reigns
Alleluia

Holy, holy are you lord god almighty
Worthy is the lamb
Worthy is the lamb
You are holy, holy are you lord god almighty
Worthy is the lamb
Worthy is the lamb
Amen

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất