Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Zombies Are Good For Your Health

Lời Bài Hát Zombies Are Good For Your Health

Lời Bài Hát Zombies Are Good For Your Health


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Zombies Are Good For Your Health:

this morning when i awoke from the cushioned coils
eyes pouring their little hearts. it didn’t feel normal
walking here
religiously
thinking the same black thoughts
as always you were’nt lying next to me
with that smirk on your face right then
were you giving me the images constantly flickering
i’ll take the advice passed down
i see you on your side, bad luck
starlit nights when i awoke from the cushioned coils
eyes pouring their little hearts. it didn’t feel normal.
nightmares stop reality, thinking the same black thoughts
and this time i’ll be confused or compromise
my emotions

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất