Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

You’ve Never Lived

Lời Bài Hát You've Never Lived

Lời Bài Hát You’ve Never Lived


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You’ve Never Lived:

All that’s left of me, of me that was, is a former shadow,
Once amidst great work, then she came, and then she came,
That’s your point.
And right here’s for me; right here and nowhere else.
There’s no underground; bitterness is what you’ve found.
You’ve never lived.

The risk was hers, every bit hers; i gave her this warning.
Never love a man who has no sister, clings to your breast,
Only you know him.
And right here’s for me; right here and nowhere else.
As collectors call; i will whisper as they fall.
You’ve never lived.

A great reputation she kept up, my god! she kept me up.
I’m no genius, just a former genius, a shadow of the genius
That i am.
And right here’s for me; right here and nowhere else.
As collectors call; i will whisper as they fall.
You’ve never lived.

And its the luckiest charm and the luckiest charm.
And its the luckiest charm and the luckiest charm.
And it will do you no harm. it will do you no harm because
It’s the luckiest charm oh its th luckiest charm full of belief
And it will do you no harm. it will do you no harm.
And right here’s for me; right here and nowhere else.
Right here’s for me; right inside, right beside.
You’ve never lived.

And right here’s for me; right here and nowhere else.
You’re my lucky charm; luckiest charm i’ve ever had!
And it does you no harm; no-no-no-no-no-no-no.
You’ve never lived.
It’s the luckiest charm and the luckiest charm.
Yeahs it’s the luckiest charm and the luckiest charm.
And it will do me no harm, it will do me no harm.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất