Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

You’ve Got A Friend

Lời Bài Hát You've Got A Friend

Lời Bài Hát You’ve Got A Friend


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You’ve Got A Friend:

Well, i’m a steamroller, baby
I’m bound to roll all over you
Yes, i’m a steamroller now, baby
I’m bound to roll all over you
I’m gonna inject your soul with some sweet rock ‘n roll
And shoot you full of rhythm and blues

Well, i’m a cement mixer
A churning urn of burning funk
Yes, i’m a cement mixer for you, baby
A churning urn of burning funk
Well, i’m a demolition derby (yeah)
A hefty hunk of steaming junk

Now, i’m a napalm bomb, baby
Just guaranteed to blow your mind
Yeah, i’m a napalm bomb for you, baby
Oh, guaranteed, just guaranteed to blow your mind
And if i can’t have your love for my own (now)
Sweet child, won’t be nothing left behind
It seems how lately, baby
Got a bad case steamroller blues

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất