Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Youth Worshipper

Lời Bài Hát Youth Worshipper

Lời Bài Hát Youth Worshipper


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Youth Worshipper:

Youth worshipper, goddess of ruin
Youth worshipper, like you know what you’re doing
I’ll bet the sun and rain never touch your face again
Race against the time
Youth worshipper, hope you know what you’re worth now
Youth worshipper, like you’re paying the earth now
You want the child back, want an aphrodisiac
To fill the crack with time

Hooves and horns and teeth and bones
I’m gonna stitch you up when you come unsewn

Youth worshipper, wrapped in blue fox and ermine
Youth worshipper, got no pity for vermin
Your engines and machines drink your fuel and steal your scenes

They come between in time
(chorus)(repeat first verse)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất