Bốn thời kỳ của tình yêu: Sinh ra trong vòng tay của sự nhầm lẫn, lớn lên dưới sự bao bọc của khát vọng, chuyện trò với yêu thương và chết ngộ độc vì ghen tuông.

Your Rules

Lời Bài Hát Your Rules

Lời Bài Hát Your Rules


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Your Rules:

I don’t care what you say
And I won’t hit the hay
I don’t know what you do
But I know I’m not you
We’ve got something that you’ll never have

And we will never listen to your rules, oh
We will never do what others do, oh
If you want a fight, we’ll fight with you, oh
Cause we will never listen to your rules, no

You’re not my mom and dad
And even they watch their backs
Cause they know what I hate
Any rules that I can’t break

I don’t care (I hate work) What you say (So let’s play)
And I won’t (And don’t get) Hit the hay (In my way)
I don’t know (I like people) What you do (to be cool)
But I know (I like people) I’m not you (To break rules)
We’ve got something that you’ll never have.

We will never listen to you

And we will never listen to your rules, oh
We will never do what others do, oh
If you want a fight, we’ll fight with you, oh
Cause we will never listen to your rules, no
Your rules, no way

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất