Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

You Make Me Feel Like Dancing

Lời Bài Hát You Make Me Feel Like Dancing

Lời Bài Hát You Make Me Feel Like Dancing


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You Make Me Feel Like Dancing:

writers: leo sayer & vini poncia

You’ve got a cute way of talking
You got the better of me
Just snap your fingers and i’m walking
Like a dog hanging on your lead
I’m in a spin you know
Shaking on a string you know

You make me feel like dancing
I’m gonna dance the night away
You make me feel like dancing
I’m gonna dance the night away
You make feel like dancing
I feel like dancing dancing dance the night away
I feel like dancing dancing ahhh

Quarter to four in the morning
I ain’t feeling tired no no no no no
Just hold me tight and leave on the light
Cause i don’t want to go home

You put a spell on me
I’m right where you want me to be

You make me feel like dancing
I want to dance the night away
You make me feel like dancing
I’m gonna dance the night away
You make feel like dancing
I feel like dancing dancing dance the night away
I feel like dancing dancing

You take me higher
I’m gonna catch on fire ’cause

You make me feel like dancing i wanna dance the night away
You make me feel like dancing i’m gonna dance my life away
I feel like dancing dancing dance the night away
I feel like dancing dancing dance the night away
I feel like dancing dancing dance the night away
I feel like dancing dancing ahhh

You really slipped me a potion
I can’t get off of the floor
All this perpetual motion
You gotta give me some more
You gotta give me some more

And if you’ll let me stay we’ll dance our lives away
You make me feel like dancing i wanna dance my life away
You make me feel like dancing i wanna dance my life away
You make me feel like dancing i wanna dance my life away
I feel
You make me feel like dancing

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất