Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

You Can Still Change Your Mind

Lời Bài Hát You Can Still Change Your Mind

Lời Bài Hát You Can Still Change Your Mind


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You Can Still Change Your Mind:

It’s gonna be another hard night
You wanna take it all alone
You wann a face up to the trouble
You wanna face up to your soul
And baby you can have it anyway you want it
You just get a little lost from time to time
Sometimes it gets a little crazy somewhere down inside

But you can still change your mind
You can change your feelings
You can still change your mind

Everybody wants all the world can give ’em
Everybody wants to get all they can get
Everybody’s waiting on somethin’ that hasn’t come yet
And you can hide it for a little while honey
You can try and just lose it for awhile
Then it’s gonna do somethin’ to ya somewhere down inside

But you can still change your mind
You can change your feelings
You can still change your mind

Oh and i t gets harder by the minute girl
Oh it gets harder every day
Listen to me darlin’, oh you don’t have to wait

It’s alright
You can still change your mind
You can still change your feelings
Just hold tight, everything’s gonna be alright
If you can change your mind
You can change your feeling

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất