Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Yele

Lời Bài Hát Yele

Lời Bài Hát Yele


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Yele:

*tropical music playing in background*

Wyclef (echo):
Yo, yo, i wanna give a shout-out
To the world.
This is wyclef, cold-chillin’
Out here with my pina-colada.
Yeah, baby.
I’m in the islands, cold relaxin’.
Right about now the carnival’s
Gonna change phases.
If you got your ticket, man,
You’re allowed to come with me.
Yo, for right now i’m gonna
Chill in the beach,
Check out the pretty girls
Layin’ back.
You know how we do, playa yo.
I’m out here in the sun, baby,
It’s all good!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất