You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Wüste

Lời Bài Hát Wüste

Lời Bài Hát Wüste


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wüste:

Desert

mir war It was
als hättest du as if you had
einen blick auf mich geworfen cast a glance at me
ich mich geduckt I had ducked
sag mir was das war tell me what that was

mir war it was
als hieltest du as if you held
in den armen mich me in your arms
und tausend disteln and a thousand thistles
sag mir was das war tell me what that was

mene, mene tekel, upharsin mene, mene tekel, upharsin

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất