Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Wüste

Lời Bài Hát Wüste

Lời Bài Hát Wüste


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wüste:

Desert

mir war It was
als hättest du as if you had
einen blick auf mich geworfen cast a glance at me
ich mich geduckt I had ducked
sag mir was das war tell me what that was

mir war it was
als hieltest du as if you held
in den armen mich me in your arms
und tausend disteln and a thousand thistles
sag mir was das war tell me what that was

mene, mene tekel, upharsin mene, mene tekel, upharsin

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất