Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Wouldn’t You Like To Know Me

Lời Bài Hát Wouldn't You Like To Know Me

Lời Bài Hát Wouldn’t You Like To Know Me


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wouldn’t You Like To Know Me:

I’ve been lonely but i feel alright
You got another baby, hold him tight, you know
You been pushin’ and you won’t get me tonight
I’ve been your lover, but i’m not your fool
You wanna to teach me but i’m not in school, you know
You been pushin’ and you won’t get me tonight

You come a-crawlin’, but you’re much too late
You’ve got the key, but babe i locked the gate
I tried to call you when you were not home
Nobody likes to spend the nights alone

Wouldn’t you like to know me
And wouldn’t you like to show me you care
Wouldn’t you like to take me
And wouldn’t you like to make me, whoo yeah

You’re good lookin’ so you get your way
You been lucky, baby, not today, because
You been pushin’ and you don’t get me tonight

You come a-crawlin’, but you’re much too late
You’ve got the key, but babe i locked the gate
I tried to call you when you were not home
Nobody likes to spend the nights alone

Wouldn’t you like to know me
And wouldn’t you like to show me you care
Wouldn’t you like to take me
And wouldn’t you like to make me, whoo yeah
Lets’ go

Wouldn’t you like to know me
And wouldn’t you like to show me you care
Wouldn’t you like to take me
And wouldn’t you like to make me, whoo yeah
Wouldn’t you like to know me
And wouldn’t you like to show me you care
Wouldn’t you like to take me
And wouldn’t you like to make me, whoo yeah
Wouldn’t you like to know me
And wouldn’t you like to

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất