Biết bao chiếc thuyền tình chở đầy hy vọng, thế mà sau cùng phải tan tành… chỉ vì cái thói quen tai hại nhất, là vợ chồng hay chỉ trích lẫn nhau.

Working The Midnight Shift

Lời Bài Hát Working The Midnight Shift

Lời Bài Hát Working The Midnight Shift


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Working The Midnight Shift:

I’m just a working girl, just earning a living
When the city’s waking up, i’m going home

Working the midnight shift
While my friends are all out
They’ve all gone out dancing
They’re out having fun

Working that midnight shift
For that extra little something
The things that are out of my reach
I need so bad

So bad, so bad

Seems like i’m always leaving
When all the others arrive
My body still carries on
But i’m dying inside

Working the midnight shift
While my friends are all out
They’ve all gone out dancing
They’re out having fun

Working that midnight shift
For that extra little something
The things that are out of my reach
I need so bad

I need so bad, need so bad

Midnight shift, midnight shift
Midnight shift, midnight shift
Midnight shift, midnight shift

I’m just a working girl
Just earning a living
When the city’s waking up
I’m going home

Working the midnight shift
While my friends are all out
They’ve all gone out dancing

Midnight shift, midnight shift
Midnight shift, midnight shift
Midnight shift, midnight shift
Midnight shift, midnight shift
Midnight shift, midnight shift
Midnight shift, midnight shift

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất