Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Wooly Bully

Lời Bài Hát Wooly Bully

Lời Bài Hát Wooly Bully


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wooly Bully:

(samudio)

One, two, three, four
All right
Watch it, watch it
Say man

Hattie told mattie
About a thing she saw
Had two big horns
And a wooly jaw

Wooly bully, wooly bully
Wooly bully, wooly bully
Wooly bully

Hattie told mattie
Don’t you take no chance
Don’t you be l7
Come and learn to dance

Wooly bully, wooly bully
Wooly bully, wooly bully
Wooly bully

Hey watch it now, man
Watch it, watch it

Mattie told hattie it’s the thing to do
Get yourself a filly
To pull the wool with you

Wooly bully, wooly bully
Wooly bully, wooly bully
Wooly bully

You got it, you got it

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất