Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Won’t You Come Home (and Talk To A Stranger)

Lời Bài Hát Won't You Come Home (and Talk To A Stranger)

Lời Bài Hát Won’t You Come Home (and Talk To A Stranger)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Won’t You Come Home (and Talk To A Stranger):

Well i was out a drinkin’
With a couple of friends of mine
When the bartender handed me the telephone
Says "there’s a wife on the line."
I told her i was just a drinkin’
With a couple of buddies i knew
She told me in a few short words
Just a what she wanted me to do

She said "oh won’t you come home and talk to a stranger.
Cause you might even make yourself a friend."
She said "won’t you come home and talk to a stranger.
It’s the only place in days you haven’t been."

Well i sat there about an hour
Talkin’ with the rest of the guys
When she walked through that front door
She had "get home" in her eyes
She said "you’ve danced and talked
With every woman in town but me.
And if you’d just come around the house
You might like my company."

She said "oh won’t you come home and talk to a stranger.
Cause you might even make yourself a friend."
She said "won’t you come home and talk to a stranger.
It’s the only place in days you haven’t been."

She said "oh won’t you come home and talk to a stranger.
Cause you might even make yourself a friend."
She said "won’t you come home and talk to a stranger.
It’s the only place in days you haven’t been."

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất