Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Wonderful

Lời Bài Hát Wonderful

Lời Bài Hát Wonderful


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wonderful:

She belongs there, left with her liberty
Never known as a non-believer
She laughs and stays in the
Won- won- wonderful

She knew how to gather the forest when
God reached softly and moved her body
One golden locket quite young
And loving her mother and father

Farther down the path was a mystery
Through the recess the chalk and numbers
A boy bumped into her
Won- won- won- wonderful

Na na na na na na na

Hey bobba reba
—-everybody should
Wa bobba lee
Just start collecting
Hey bobba reba
Oh yeah
Wa bobba lee
Kept a-comin on
Hey bobba
Just to be a cool guy
Hey bobba
He bobba reba
Don’t think you’re god
He bobba reba
Vibrations
Go for a ride
Wa bobba lee
Just go for a
He bobba reba
Just keep goin
Wa bobba lee
Said it
Just keep goin’
Hey bobba
All you gotta do is
Hey bobba
Cool it vibrations
He bobba reba
Ah just gotta do it vibrate
La la
Ba ba ba ba ba ba ba ba ba

She’ll return in love with her liberty
Never known as a non-believer
She’ll smile and thank god
For one won- won- wonderful

Na na na na na na na

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất