Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Wonder Boy

Lời Bài Hát Wonder Boy

Lời Bài Hát Wonder Boy


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wonder Boy:

La-la-la-la…
Wonder boy, life’s just begun.
Turn your sorrow into wonder
Dream alone, don’t sigh, don’t groan
Life is only what you wonder.
Day is as light as your brightest dreams,
Night is as dark as you feel it ought to be.
Time is as fast as the slowest thing,
Life is only…

Wonder boy,
Wonder boy.
Everybody is looking for the sun.
People strain their eyes to see,
But i see you and you see me,
And ain’t that wonder?

Wonder boy, some mother’s son,
Life is full of work and plunder[?].
Easy go, life is not real,
Life is only what you conjure.

Wonder boy,
And the world is joy, every single day.
It’s the real mccoy,
Wonder boy.
Everybody is looking for the sun.
People strain their eyes to see,
But i see you and you see me,
And ain’t that wonder?

Wonder boy, some mother’s son,
Turn your sorrow into wonder
Dream alone, go have your fun.
Life is only…
Life is only…
Life is only…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất