Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Womb

Lời Bài Hát Womb

Lời Bài Hát Womb


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Womb:

I’m breathing in life
I’m breathing in her
I’m breathing in the darkness
Of what it is to live
It’s beautiful here

I’m breathing in life
I’m breathing in blood
I’m breathing in the liquid
Of life and holy joy
It’s beautiful here

Ythere is safety in my ears
It’s wonderful to be here with you
I’m feeling safe inside you
And i’m feeling like life would inside of you
The blood and the river are the same
We are one with you here the same

Mother, can you tell me please
Am i safe
I decide for the world
And i decide to be born
I decide for the world
And i decide to be born
What will i think of this world?
What will i do in this world?
Will i be afraid of this world?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất