Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Woman In Love

Lời Bài Hát Woman In Love

Lời Bài Hát Woman In Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Woman In Love:

Life is a moment in space
When the dream is gone
It’s a lonelier place
I kiss the morning goodbye
But down inside you know we never know why

The road is narrow and long
When eyes meet eyes
And the feeling is strong
I turn away from the wall
I stumble and fall
But i give you it all

I am a woman in love
And i’d do anything
To get you into my world
And hold you within
It’s a right i defend
Over and over again
What do i do ?

With you eternally mine
In love there is no measure of time
They planned it all at the start
That you and i live in each others heart

We may be oceans away
You feel my love
I hear what you say
No truth is ever a lie
I stumble and fall
But i give you it all

I am a woman in love
And i’d do anything
To get you into my world
And keep you within
It’s a right i defend
Over and over again
What do i do ?

I am a woman in love
And i’m talkin’ to you
I know how you feel
What a woman can do
It’s a right i defend
Over and over again

I am a woman in love
And i’d do anything
To get you into my world
And hold you within
It’s a right i defend
Over and over again
What do i do ?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất