Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Without Someone

Lời Bài Hát Without Someone

Lời Bài Hát Without Someone


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Without Someone:

I watch the cars move
I watch the lights up on the window
I walk along the street
I’m only thinking of you
I watch the clock staring from the wall
It hardly moves at all
It’s you i’m waiting for.

Chorus:
Without someone i can depend on
I’m lost without someone
As i go on, i hope you’re remembering i’m lost without someone.

All alone, no one around
I watch the shadows falling faster
The city lights begin to glow
And then i start to realize
I count the hours as they slip away
Into another day
Wondering where you’ll stay.

Repeat chorus

Still watching the cars move
Still watching the lights upon the window
I’m walking down the street
I’m only thinking of you
I hear the night as it calls to me
It plays a symphony
It says you’re gone from me.

Repeat chorus

Repeat chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất