Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Wild World

Lời Bài Hát Wild World

Lời Bài Hát Wild World


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wild World:

Hold me up baby for i may fall
Hold my dish-rag body tall
Our bodies melt together (we are one)
Post crucifixion baby, and all undone.

It’s a wild world

Church bells ring out the toll of our night
Forward and forever backward
Forever backward forever forward alright
Strophe and antistrophe strophe and antistrophe
Antistophe antistrophe
(c’mon baby, hold me tight)
Up here in your arms tonight.

Don’t push me
Don’t push me

It’s a wild world.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất