Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Wild World

Lời Bài Hát Wild World

Lời Bài Hát Wild World


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wild World:

Hold me up baby for i may fall
Hold my dish-rag body tall
Our bodies melt together (we are one)
Post crucifixion baby, and all undone.

It’s a wild world

Church bells ring out the toll of our night
Forward and forever backward
Forever backward forever forward alright
Strophe and antistrophe strophe and antistrophe
Antistophe antistrophe
(c’mon baby, hold me tight)
Up here in your arms tonight.

Don’t push me
Don’t push me

It’s a wild world.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất