Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Wild Times

Lời Bài Hát Wild Times

Lời Bài Hát Wild Times


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wild Times:

Wild times, until the light has gone
Wild, until the rising sun
Let us hear the sigh,
Of all the days gone buy
Wild times

Shine the light, down through the years
Through the fields of yonder, the veil off tears
And well take the time,
That is yours and mine
Wild times

Wild times, into the dawn
These wild times, will not be gone
And the music plays,
To these golden days
Wild times

You can here the sigh,
Of all the days gone by
Wild times

And well take the time,
That is yours and mine
Wild times

Wild times
Wild times
Wild times
Wild times

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất