Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Wild Is Love

Lời Bài Hát Wild Is Love

Lời Bài Hát Wild Is Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wild Is Love:

(dorothy wayne, ray rauch)

(chorus sings:)
Wild is love!
Wild is love!
Wild-wild-wild
Is love!

(nat’s spoken words:)
As a rule, man’s a fool.
When it’s hot, he wants it cool.
When it’s cool, he wants it hot.
Always wanting
What is not.

(nat sings:)
Wild is love
Whenever two hearts meet,
Wild is love,
Bitter, but oh so sweet.

And i know
I must go
Wherever love takes me,
Whatever love makes me,
I will be!

Like a fire
Burning beyond control,
Wild is love
Deep in my heart and soul

And though wild as the wind
And wild as the rolling sea,
Nothing could ever be
As wild as love.

~interlude~

And i know
I must go
Wherever love takes me,
Whatever love makes me,
I will be!

~interlude~

And though wild is the wind
And wild is the rolling sea,
Nothing could ever be
As wild as love…
As wild as love…
As wild as love…
As wild is love!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất