"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Wicked Game

Lời Bài Hát Wicked Game

Lời Bài Hát Wicked Game


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wicked Game:

The world was on fire
No one could save me but you.
Strange what desire will make foolish people do
I never dreamed that i’d meet somebody like you
And i never dreamed that i’d lose somebody like you

No, i don’t want to fall in love
[this love is only gonna break your heart]
No, i don’t want to fall in love
[this love is only gonna break your heart]
With you
With you

What a wicked game you play
To make me feel this way
What a wicked thing to do
To let me dream of you
What a wicked thing to say
You never felt this way
What a wicked thing to do
To make me dream of you
V and i don’t wanna fall in love
[this love is only gonna break your heart]
And i don’t want to fall in love
[this love is only gonna break your heart]

{world} was on fire
No one could save me but you
Strange what desire will make foolish people do
I never dreamed that i’d love somebody like you
I never dreamed that i’d lose somebody like you

No i don’t wanna fall in love
[this love is only gonna break your heart
No i don’t wanna fall in love
[this love is only gonna break your heart]
With you
With you

Nobody loves no one

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất