Bốn thời kỳ của tình yêu: Sinh ra trong vòng tay của sự nhầm lẫn, lớn lên dưới sự bao bọc của khát vọng, chuyện trò với yêu thương và chết ngộ độc vì ghen tuông.

Why Was I Born?

Lời Bài Hát Why Was I Born?

Lời Bài Hát Why Was I Born?


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Why Was I Born?:

Why was i born, why am i livin’?
What do i get, what am i givin’?
Why do i want a thing i daren’t hope for?
What can i hope for? i wish i knew

Why do i try to draw you near me?
Why do i do i cry? you never hear me
I’m a poor fool, but what can i do?
Why was i born to love you?

<instrumental-first two lines of second verse>

I’m a poor fool, but what can i do?
Why was i born to love you?

Some other versions may include an intro:
Spending these lonesome evenings with nothing to do
But to live in dreams that i make up all by myself
Dreaming that you’re beside me, i picture the prettiest stories
Only to wake up all by myself what is the good of me by myself?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất