Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Why Do Fools Fall In Love?

Lời Bài Hát Why Do Fools Fall In Love?

Lời Bài Hát Why Do Fools Fall In Love?


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Why Do Fools Fall In Love?:

Doom bopa doom bopa doom bopa doo dut

Ooh wah ooh wah ooh wah

Why do fools fall in love
Why do birds sing so gay
Love is awake at the break of day
Why do they fall in love

Why does the rain fall from up above
Why do fools fall in love
Why do they fall in love

Why does my heart skip with a crazy beat
‘fore i know it will fail to beat
Tell my why why
Why do they fall in love

Why do fools fall in love
Doom bopa doom bopa doom bopa doo dut
Why do birds sing so gay
Love is awake at the break of day
Why do they fall in love

Why does the rain fall from up above
Why do fools fall in love
Why do they fall in love

Tell my why why
Why do they fall in love

Tell my why why
Why do they fall in love

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất