Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Who Knew?

Lời Bài Hát Who Knew?

Lời Bài Hát Who Knew?


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Who Knew?:

Every single notion burned indelibly.
Every motion leaving scars behind.
All sincere emotion received skeptically
With no preparation for life eternal.
Every tear that’s fallen brings one thousand floods.
Paper cuts are leaving blood behind.
All the silent laughter ringing piercingly.
I blink making my eyes mine.
Words in their worthlessness,
They should be weighted down,
But do i truly wish their cessation?
Fly.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất