Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.

Who Is It?

Lời Bài Hát Who Is It?

Lời Bài Hát Who Is It?


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Who Is It?:

Who is it who
Who is it who
Who is it who
Who is it
What is it
What is it
What is it
What is it
Oh…..baby it’s you!

Who is it who
Who is it who
Who is it who
Who is it
What is it
What is it
What is it
What is it
Oh…oh baby it’s you!

Watch out now baby ’cause i’m in love with you
Watch out now baby ’cause i’m in love with you
And if you don’t love me i don’t know what i’m going to do!

Who, who, who is it
Who, who, who is it
Who, who, who is it
Who, who, who is it
Who, who, who is it
Who, who, who is it
Who, who, who is it
What is it
What is it
What is it
What is it
Oh….baby it’s you!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất