"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Who Is It?

Lời Bài Hát Who Is It?

Lời Bài Hát Who Is It?


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Who Is It?:

Who is it who
Who is it who
Who is it who
Who is it
What is it
What is it
What is it
What is it
Oh…..baby it’s you!

Who is it who
Who is it who
Who is it who
Who is it
What is it
What is it
What is it
What is it
Oh…oh baby it’s you!

Watch out now baby ’cause i’m in love with you
Watch out now baby ’cause i’m in love with you
And if you don’t love me i don’t know what i’m going to do!

Who, who, who is it
Who, who, who is it
Who, who, who is it
Who, who, who is it
Who, who, who is it
Who, who, who is it
Who, who, who is it
What is it
What is it
What is it
What is it
Oh….baby it’s you!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất