Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

White Dress

Lời Bài Hát White Dress

Lời Bài Hát White Dress


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát White Dress:

Feel how the wind blows, december despair,
Bring me a ribbon to tie up my hair,
I’ll be your bride, go where you go,
All of my life, you’ll be my beau.

Chorus
Kiss me and i might
Put on a white dress,
If you’ll take me dancing tonight.
The night’s in your face, sky’s in your eyes,
The day’s in my arms when you’re by my side,
Whenever you’re weary i’ll sing you a song,
Whenever you’re lonely i’ll show you you’re wrong.

(chorus)

Come from the window, let’s climb the stairs,
All of my sorrows are none of your cares;
While life is in us, let’s love all we can.
I’ll be your women, you’ll be my man.

(chorus)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất