Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

White Christmas

Lời Bài Hát White Christmas

Lời Bài Hát White Christmas


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát White Christmas:

I’m dreaming of a white christmas
Just like the ones i used to know
Where the treetops glisten
And children listen
To hear sleighbells in the snow

I’m dreaming of a white christmas
With every christmas card i write
May your days be merry and bright
And may all your christmasses be white

May your days be merry and bright
And may all your christmasses be white

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất