Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

White Christmas

Lời Bài Hát White Christmas

Lời Bài Hát White Christmas


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát White Christmas:

I’m dreaming of a white christmas
Just like the ones i used to know
Where the treetops glisten
And children listen
To hear sleighbells in the snow

I’m dreaming of a white christmas
With every christmas card i write
May your days be merry and bright
And may all your christmasses be white

May your days be merry and bright
And may all your christmasses be white

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất