Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

What He Don’t Know

Lời Bài Hát What He Don't Know

Lời Bài Hát What He Don’t Know


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát What He Don’t Know:

He don’t know that you been coming around
He don’t know that we been out of bounds
Things we do are better left unsaid
You and me can never keep our heads
What he don’t know
Will never hurt him
What he don’t know
Is I have changed
It’s just a matter of time
Till it all comes down down down
Till he hears
The stories going round round round
What he don’t know
What he don’t know

Baby, I’m open to your every suggestion
Nothing you ask is out of the question
Things I wouldn’t do ya got me doin’
And oh, what I wouldn’t do for you

What he don’t know
Will never hurt him
What he don’t know
Is I have changed
It’s just a matter of time
Till it all comes down down down
Till he hears
The stories going round round round
What he don’t know
What he don’t know

What he don’t know
What he don’t know
What he don’t know
What he don’t know

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất