Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Wedding Day

Lời Bài Hát Wedding Day

Lời Bài Hát Wedding Day


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wedding Day:

Repeat 3 times

Singer man
Sing me a song

Repeat 3 times

Do you want soul ?

Repeat 3 times

I hear you singing
Sing a morning

Repeat 3 times

Do you really want soul

Repeat 3 times

Singer man
Sing me a song

Repeat 3 times

Do you really want soul

Repeat 3 times

I hear you singing
Sing a morning

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất