Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

We Want Peace – Lenny Kravitz and Kadim Al Sahir

Lời Bài Hát We Want Peace - Lenny Kravitz and Kadim Al Sahir

Lời Bài Hát We Want Peace – Lenny Kravitz and Kadim Al Sahir


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát We Want Peace – Lenny Kravitz and Kadim Al Sahir:

Here it is once again in our face
Why haven’t we learned from our past
We’re at the crossroads of the human race
Why are we kicking our own ass

We want peace, we want it
Yes we want peace, we want it
Yes we want peace
And we want it fast

We want peace, we want it
Yes we want peace, we want it
Yes we want peace
And we want it fast

We’re on the eve of destruction my friends
We are about to go too far
Politicians think that war is the way
But we know that love has the power

We want peace, we want it
Yes we want peace, we want it
Yes we want peace
And we want it fast

We want peace, we want it
Yes we want peace, we want it
Yes we want peace
And we want it fast

The solution is simple and plain
There won’t be peace if we don’t try
In a war there is nothing to gain
And so many people will die

We want peace, we want it
Yes we want peace, we want it
Yes we want peace
And we want it fast

We want peace, we want it
Yes we want peace, we want it
Yes we want peace
And we want it fast

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất